SC ALISCA VENDING SRL – în continuare Organizatorul campaniei care se va derula pe pagina oficială de Instagram și pe contul de Facebook al susnumitei societăți – organizează în condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului REGULAMENT OFICIAL – obligatoriu pentru toți participanții – Campania ‚,Devino brand ambassador Alisca Vending”.

La această campanie pot participa exclusiv cetățenii români – persoane fizice rezidente care nu intră în sfera celor prevăzute la punctul 5 (în continuare: Participanți) – care au capacitate deplină de exercițiu și înțeleg să-și asume toate condițiile de participare și validare.

Participanții trebuie să dețină implicit calitatea de utilizatori INSTAGRAM și să aibă totodată un cont valid de FACEBOOK.

La Campanie nu au dreptul să participe angajații (soțul/soția, rudele de gradul I și II ai/ale angajaților) Organizatorului.

Campania ‚,Devino brand ambassador Alisca Vending”  se desfășoară în perioada cuprinsă între 15.09.2021 – 31.12.2021, urmând a fi selectate 50 de persoane în prima rundă a campaniei (până la data de 15.10.2021).

Pentru a participa la Campanie, este necesar ca cei interesați:

(1) Să urmărească (să dea follow) pagina de Instagram Alisca Vending: https://www.instagram.com/aliscavending/

(2) Să dea like paginii de Facebook Alisca Vending: https://www.facebook.com/aliscavending

(3) Să se înscrie în campanie, completând formularul de pe pagina web Alisca Vending: https://www.aliscashop.ro/ambassador/

(4) Să posteze conținuturi pe contul propriu de Instagram (exclusiv cont public) cu produsele primite de la Alisca Vending (conform celor menționate pe pagina campaniei)

Alisca Vending își rezervă dreptul de a selecta liber ambasadorii dintre persoanele care se înscriu în Campanie.

Participanții își dau consimțământul necondiționat la înregistrarea și procesarea datelor cu caracter personal exclusiv în scopul derulării Campaniei ‚,Devino brand ambassador Alisca Vending” – furnizarea acestor date fiind voluntară și limitându-se la cele necesare derulării campaniei.

Datele vor fi administrate de către SC ALISCA VENDING SRL – cu respectarea prevederilor legale pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) 2016/679.

Informațiile detaliate și complete privind prelucrarea datelor cu caracter personal (scopul gestionării datelor, durata acesteia, alte drepturi și căi de atac legate de gestionarea lor), se regăsesc pe pagina web a Organizatorului.

Cu următoarele completări:

Prin participarea la Campanie, Participantul își exprimă acordul pentru procesarea tuturor datelor sale cu caracter personal pe care le furnizează Organizatorului.

Temeiul juridic al colectării și utilizării acestor date îl constituie participarea voluntară a Utilizatorului la campania organizată în condițiile prezentului REGULAMENT.

În privința operațiunilor care intră în sfera procesării datelor cu caracter personal pe care le implică colectarea și înregistrarea datelor necesare desfășurării campaniei, alegerea ambasadorilor și contactarea acestora  – Organizatorul este considerat și are calitatea de operator al datelor ce i-au fost încredințate.

Operațiunile efectuate asupra datelor personale mai sus amintite sunt asigurate de către Operator, exclusiv în scopul derulării Campaniei – urmând a fi șterse din baza sa de date în termen de cel mult 30 de zile după terminarea campaniei.

Sfântu Gheorghe,

la 15.09.2021.

        ORGANIZATOR – SC ALISCA VENDING SRL