Regulamentul Oficial al Campaniei

‚,Scoate artistul din tine!”

SC ALISCA VENDING SRL – în continuare Organizatorul campaniei care se va derula pe pagina oficială de Instagram și pe contul de Facebook al susnumitei societăți – organizează în condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului REGULAMENT OFICIAL – obligatoriu pentru toți participanții – Campania ‚,Scoate artistul din tine!”.

La această campanie pot participa exclusiv cetățenii români – persoane fizice rezidente care nu intră în sfera celor prevăzute la punctul 5 (în continuare: Participanți) – care au capacitate deplină de exercițiu și înțeleg să-și asume toate condițiile de participare și validare.

Participanții trebuie să dețină implicit calitatea de utilizatori INSTAGRAM și să aibă totodată un cont valid de FACEBOOK.

La Campanie nu au dreptul să participe angajații (soțul/soția, rudele de gradul I și II ai/ale angajaților) Organizatorului.

Campania ‚,Scoate artistul din tine!” se desfășoară în perioada cuprinsă între 20.01.2022 – 31.03.2022.

Pentru a participa la Campanie, este necesar ca cei interesați:

(1) Să urmărească (să dea follow) pagina de Instagram Alisca Vending: https://www.instagram.com/aliscavending/

(2) Să dea like paginii de Facebook Alisca Vending: https://www.facebook.com/aliscavending

(3) Să se înscrie în campanie, completând formularul de pe pagina web Alisca Vending: https://www.aliscashop.ro/photo/

(4) Să posteze conținuturi pe contul propriu de Instagram (conform celor menționate pe pagina campaniei)

Participanții își dau consimțământul necondiționat la înregistrarea și procesarea datelor cu caracter personal exclusiv în scopul derulării Campaniei ‚,Scoate artistul din tine!” – furnizarea acestor date fiind voluntară și limitându-se la cele necesare derulării campaniei.

Datele vor fi administrate de către SC ALISCA VENDING SRL – cu respectarea prevederilor legale pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) 2016/679.

Informațiile detaliate și complete privind prelucrarea datelor cu caracter personal (scopul gestionării datelor, durata acesteia, alte drepturi și căi de atac legate de gestionarea lor), se regăsesc pe pagina web a Organizatorului.

Cu următoarele completări:

Prin participarea la Campanie, Participantul își exprimă acordul pentru procesarea tuturor datelor sale cu caracter personal pe care le furnizează Organizatorului.

Temeiul juridic al colectării și utilizării acestor date îl constituie participarea voluntară a Utilizatorului la campania organizată în condițiile prezentului REGULAMENT.

În privința operațiunilor care intră în sfera procesării datelor cu caracter personal pe care le implică colectarea și înregistrarea datelor necesare desfășurării campaniei, alegerea câștigătorilor și contactarea acestora  – Organizatorul este considerat și are calitatea de operator al datelor ce i-au fost încredințate.

Operațiunile efectuate asupra datelor personale mai sus amintite sunt asigurate de către Operator, exclusiv în scopul derulării Campaniei – urmând a fi șterse din baza sa de date în termen de cel mult 30 de zile după terminarea campaniei.

 

Sfântu Gheorghe,

la 20.01.2022.

ORGANIZATOR – SC ALISCA VENDING SRL

College students can purchase college essays as well as other coursework tasks. MasterPapers offers services such as the writing of resumes Content writing, writing for content and business writing. They also offer the editing of and proofreading. Read the reviews and reviews of MasterPapers customers to see which is the most suitable option for you. The list of possible issues concerning their writing process and their customer service is also offered to help you be prepared to make an informed choice about whether to make an order.